YKB

Kraven på yrkesförarkompetens har som syfte att säkerställa så förare har den nödvändiga kompetensen för yrket. 

Den förare som utför godstransporter med ett fordon som kräver C-behörighet eller persontransporter med ett fordon som kräver D-behörighet måste enligt lagen ha ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB).


För att få ett yrkeskompetensbevis krävs en grundutbildning på 140 eller 280 timmar, alternativt hävdvunnen rätt.  YKB-behörigheten ska förnyas genom att genomgå 35 tim fortbildning inom vart femte år. 

 

Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år, och ska därefter förnyas med fortbildningskurser. 


Fortbildningen är på 35 timmar och kan delas upp på delkurser om minst 7 timmar. 


Mer information om krav på YKB finner du via Transportstyrelsens hemsida.  

Förkunskaper:


Grundläggande YKB-behörighet alternativt hävdvunnen rätt för gods- respektive persontransporter. 

Delkurs 1 Effektiv körning:


Målgrupp: Lastbilsförare / Bussförare


En yrkesförare ska framföra sitt fordon trafiksäkert och skickligt så att arbetsuppgifterna blir utförda på bästa möjliga sätt. Samtidigt är det viktigt att anpassa körningen för att minimera bränsleförbrukningen och slitaget på fordonet. 

Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför. Delkursens ämnesområde och mål:


Denna delkurs tar upp ämnesområdena 1.1, 1.2 och 1.3 enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens. 


Utbildningstid: 7 timmar


Delkurs 2 Säkra godstransporter:


Målgrupp: Lastbilsförare


Som lastbilsförare måste du vara insatt i hur olika metoder och tekniska hjälpmedel för lastsäkring ska användas. Konsekvensen av att inte göra rätt kan bli förödande för miljö, omgivningens hälsa samt skada godset. 

Målet med utbildning är att ge deltagaren kunskap att säkra sin last samt använda fordonet på ett korrekt sätt och samtidigt uppfylla säkerhetskrav. 

Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför. Delkursens ämnesområde och mål:


Denna delkurs tar upp ämnesområdena 1.4, 2.2 och 3.7 enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens. 


Utbildningstid: 7 timmar

Delkurs 2 Säkra persontransporter:


Målgrupp: Bussförare


Som bussförare måste du vara insatt i bestämmelser för persontransporter och hur olika metoder och tekniska hjälpmedel ska användas för att säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet. Samtidigt ska säkerhetskrav uppfyllas och fordonets kapacitet ska utnyttjas korrekt.  

Målet med utbildning är att ge deltagaren kunskap att säkra sin last samt använda fordonet på ett korrekt sätt och samtidigt uppfylla säkerhetskrav. 

Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför.Delkursens ämnesområde och mål:


Denna delkurs tar upp ämnesområdena 1.5, 1.6, och2.3  enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens. 


Utbildningstid: 7 timmar

Delkurs 3 Lagar och regler:


Målgrupp: Lastbilsförare / Bussförare


En trött och stressad förare kör sämre. Därför finns det regler som styr hur mycket en yrkesförare får köra. Det handlar om förarens hälsa samt dennes och andras trafiksäkerhet. Regelverket måste gälla samtliga förare för att minska risken för orättvis konkurrens. Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför.Delkursens ämnesområde och mål:


Denna delkurs tar upp ämnesområdena 2.1  enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens. 


Utbildningstid: 7 timmar

Delkurs 4 Din Hälsa:


Målgrupp: Lastbilsförare / Bussförare


En yrkesförare behöver känna till risker i arbetsmiljön för att kunna förebygga dem. Framförallt genom att ha kunskap, använda anpassade hjälpmedel och att planera sin tid för att arbeta riskmedvetet, skonsamt och säkert. Dessutom krävs grundläggande kunskaper om god hälsa, sömn, motion och möjligheter till återhämtning. 

Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför.Delkursens ämnesområde och mål:


Denna delkurs tar upp ämnesområdena 3.1, 3.3 och 3.4 enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens. 


Utbildningstid: 7 timmar

Delkurs 5 Trafiksäkerhet och Risker:


Målgrupp: Lastbilsförare / Bussförare


En yrkesförare ska vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor samt bedöma och agera i risk- och krissituationer. 

Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför. Delkursens ämnesområde och mål:


Denna delkurs tar upp ämnesområdena 1.3A, 3.1 och 3.5 enligt Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens. 


Utbildningstid: 7 timmar