Liftutbildning
enligt LLP

Våra liftutbildningar har den svenska Liftläroplanen (LLP) som grund och vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar.


Utbildningarna genomförs med MA-systems utbildningsplaner. Kursmaterialet lär ut ett effektivt och säkert arbetssätt, som ökar produktiviteten och minskar risken för skador på människor och material.


Vi erbjuder två versioner: klassisk lärobok eller e-lärande genom eLift. Båda följer LLP som är fastställd av arbetsmarknadens parter.


I Sverige används mobila arbetsplattformar/liftar mer och mer inom många olika branscher. Tidigare tilläts i stort sett vem som helst att köra. Men olyckorna har varit många och ett antal dödsfall har inträffat. Därför har kraven skärpts. Nu krävs utbildning för att använda liftar. En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om liftens funktion eller de säkerhetsregler som gäller.


Kontakta oss med era önskemål, eller boka direkt!

Grundkurs

Kursen vänder sig till alla som använder - eller kan komma att använda - mobila arbetsplattformar/skylift. Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.


Upplägg

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket. Utbildningen följer de internationella standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP. Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.


Kursen omfattar 4 timmar teori och 4 timmar praktik,
förlagda till samma dag.

Repetitionskurs

Kursen vänder sig till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP).

För att kunna tillgodogöra sig repetitionsutbildningen bör man ha arbetat regelbundet med liftar. I annat fall rekommenderar vi att man genomgår en förnyad grundutbildning.


Upplägg

Repetitionsutbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper. Vid repetitionen fördjupar vi oss i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet. Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket.


Efter godkända prov får kursdeltagaren ett uppdaterat utbildningsintyg enligt LLP.

Giltighetstid Liftintyg


I våra föreskrifter står det inget om just giltighetstiden för utbildningen. Det är Liftutbildningsrådet (LUR) som är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). LUR auktoriserar liftutbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP. Syftet med LUR:s arbete är att skapa en branschgemensam praxis för liftutbildning där användare får vägledning till hur man kan uppfylla föreskrifterna.


LUR har sett en giltighetstid på 5 år som befogad med tanke på den snabba tekniska utvecklingen av mobila arbetsplattformar. Den återkommande examinationen efter 5 år är en repetitionsutbildning som anpassas efter elevens kunskaper.


Repetitionsutbildning/Återexaminationen ska minst omfatta ett teoretiskt- och ett praktiskt prov enligt LLP.

e-lift -alternativ teoriutbildning

Som alternativ till lärarledd teoriutbildning kan vi erbjuda e-lift:


eLift — snabbare teoriutbildning, högre säkerhet.

eLift ger flexibilitet, enkelhet och lägre kostnader.


Men vi vill mer: nya liftoperatörer ska inte bara klara teoriprovet — de ska förstå riskerna med lift så de kan arbeta säkert och effektivt.


Storytelling när det är som bäst.

Vill man påverka våra attityder — till exempel hur vi förhåller oss till risker — måste människor känna sig berörda. Därför använder vi storytelling i eLift.


Lär dig utan att ens tänka på det…

eLift berättar om en arbetsdag då en olycka inträffar. Eleverna vet inte när eller hur, och försöker räkna ut vad som kommer att hända. Utan att tänka på det övar man sig i att upptäcka och undvika risker.


Bra e-lärande utmanar många sinnen.

Genomarbetade videofilmer, pedagogiska animationer och förklarande bildspel fördjupar elevens kunskap. All text läses upp, allt presenteras i små delar som är lätta att ta till sig


Bättre kontroll över resultaten.

Mängder av kluriga flervalsfrågor förbereder eleven inför slutprovet. Det ger kontroll över att man förstått. Men det ger också instruktören möjlighet att snabbt upptäcka den som behöver extra stöd.


Trolla bort frånvaro för utbildning.

Den nya generationens elever är vana vid att studera på dator, läsplatta eller mobil. Dom vill kunna genomföra sina studier när och var som helst. Använder man dessutom tider under arbetet med mindre beläggning, trollas frånvaro för teoriutbildning nästan helt bort.


Kort om gott: säkrare förare och bättre ekonomi!

Sammantaget betyder det att eleverna får kunskaper som sitter,instruktörerna kan fokusera på de som verkligen behöver hjälp, och beställaren får minskad frånvaro för utbildning och därmed lägre utbildningskostnader.


Tidigare har man fått välja — antingen en snabb utbildning eller en bra utbildning. Med eLift får du båda.


eLift är en online-kurs som täcker teoridelen av en liftutbildning. Teoriutbildningen tar ca 2,5 timmar att genomföra och är inte knuten till någon speciell bransch, utan är anpassad för att kunna användas vid alla grund och repetitionsutbildningar på liftar.


Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Utbildningen följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP.


eLift finns också på engelska, med svenska lagar och regler. 


unsplash