Maskinförarutbildningar

För att arbeta som maskin- eller kranförare krävs rätt kunskaper och utbildning.


Våra utbildningar och kompetensprov utförs av godkända utbildare efter TYAs eller MA-systems uttbildningsplaner . 


Efter utbildningen utfärdas antingen ett utbildningsintyg eller ett yrkesbevis.


Kontakta oss med era önskemål, eller boka direkt!

Branschgemensam standard


Vi utbildar maskinförare efter TYAs eller MA-systems utbildningsplaner. 


För att kunna hålla en hög och jämförbar nivå, är branschens stora aktörer, MA-system,
TYA och BYN transparenta avseende utbildningarnas innehåll och godkänner varandras utbildningar.


Vi utbildar på följande maskintyper:Hjullastare


För att arbeta som hjullastarförare krävs i de flesta fall traktorkort eller B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända kunskaper.


För att få utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Hjullastare
 • Hjullastare anläggning (valbar)


Godshantering innebär att lasta, bära och lossa gods.
Här används skopa, kranarm och pallgafflar, men även hydrauliska redskap såsom sopvals eller snöslunga.


För att bli anläggningsförare kan man komplettera med en anläggningskurs. Här ingår bland annat att läsa ritningar och utsättning. Därefter kan man även arbeta med vägbyggnad och liknande.


Utbildningens längd varierar mellan 1-6 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.


Fordonsmonterad kran


För att arbeta med fordonsmonterad kran krävs att man har fyllt 18 år, har tillräckliga kunskaper för ett säkert arbetssätt och även C-körkort om man ska framföra ett lastbilsregistrerat fordon. 


För att få utbildningsintyg eller ett yrkesbevis från TYA krävs motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Fordonsmonterad kran


Med fordonsmonterad kran kan man arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i två kategorier.

 • Godskranar upp till 18 t/m och
  timmerkranar oavsett storlek tillhör den lättare klassen.
 • Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs ytterligare ett prov.


Utbildningens längd varierar mellan 1-3 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Grävmaskin/Grävlastare


För att arbeta som förare av grävmaskin krävs i de flesta fall traktorkort eller B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända kunskaper.


För att få utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Grävmaskin
 • Anläggning


Arbete med grävmaskin kan innebära kontakt med runtomsvängande maskiner, som antingen är band- eller hjulburna. En annan vanligt förekommande maskin är grävlastaren/traktorgrävaren. Den är utrustad med grävaggregat bak på maskinen och har en lastare monterad. För att köra en grävlastare krävs i de flesta fall minst B-körkort.


Utbildningens längd varierar mellan 1-9 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.


Teleskoplastare


För att arbeta som förare av teleskoplastare krävs i de flesta fall traktorkort

eller B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända kunskaper.


För att få utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Teleskoplastare
 • Teleskoplastare är en maskin
  som utvecklats till en ”multimaskin”.


Förutom att vara en hjullastare med förlängd räckvidd, så kan även maskintypen vara runtomsvängande och på så sätt bli mer lik en mobilkran.


Utbildningens längd varierar mellan 1-6 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

.

Utbildning för förare av fasta kranar samt lastkopplare

Kursen vänder sig till alla som använder traverser, pelarsvängkranar, telfrar på svängarm och på balk.


Utbildningen höjer kompetensen för kranförare och lastkopplare och minskar risken både för personskador och skador på gods, inventarier och kranar.


Målet för utbildningen är att skapa skickliga användare, med förmåga att arbeta effektivt utan att göra minsta avkall på en säker arbetsmiljö. Kursen uppfyller med marginal kraven som ställs i aktuella internationella standarder, översatt till de svenska SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853. Det ger en garanti för en kvalitativ utbildning.


Som du vet får du inte köra kran utan utbildning. Att Arbetsmiljöverket kräver att både kranförare, lastkopplare och signalmän utbildar sig beror på säkerhet. Ingen ska behöva vara rädd att skadas på jobbet. Eftersom lyft innebär många risker är det viktigt att du vet vad du gör – innan du gör det för att inte skada dig själv, andra, utrustning eller det gods du jobbar med.


Grundkurs

För företag som inte själva har en kraninstruktör, kan vi arrangera utbildningen av kranförare och lastkopplare. Deltagarna lär sig att jobba effektivt utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.


Upplägg

Utbildningen täcker travers, sväng- och portalkranar. Kursen omfattar 1 dag teori och 1 dag praktik.

Efter godkända prov erhåller eleven ett utbildningsintyg.


Repetitionskurs

Repetitionskursen är till för dem som redan har gått en grundkurs för kranförare, och som behöver uppdatera sina kunskaper och finslipa sin körteknik.


Upplägg

Kursen baseras på ett koncentrat av vår grundkurs. Samma sak gäller för det utbildningsmaterial som används.

Huvuddelen av kursen ägnas åt en genomgång av de viktigaste teoriavsnitten. Säkerhetsfrågorna intar en central plats.

Kursen innehåller teoretiska och praktiska prov. Efter godkända prov får eleven ett utbildningsintyg.


Kranförarutbildning

Endast fysiska/lärarledda kurser, kursmaterial ingår