HLR och Första Hjälpen

Våra HLR och Första Hjälpen utbildningar följer Svenska HLR Rådets riktlinjer.


Kontakta oss med era önskemål, eller boka direkt!

Vuxen HLR


GRUNDUTBILDNING I VUXEN-HLR


Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig Vuxen-HLR, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ettkompetenskort.


Målgrupp
Alla som vill lära sig Vuxen-HLR


Lärandemål
Efter genomförd grundutbildning ska kursdeltagarna kunna:

 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.


Förkunskaper
Deltagarna rekommenderas genomföra webbutbildningen Vuxen-HLR


Tidsåtgång
Tidsåtgång 60-90 minuter beroende på kursform (filmbaserad eller instruktörsledd) och antal deltagare.

BARN-HLR:


GRUNDUTBILDNING I BARN-HLR


Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig Barn-HLR 0-18 år, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ettkompetenskort.


Målgrupp
Alla som vill lära sig Barn-HLR tex föräldrar, mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Lärandemål
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:

 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.


Förkunskaper
Deltagarna rekommenderas genomföra webbutbildningen Barn-HLR


Tidsåtgång
Tidsåtgång 60-90 minuter beroende på kursform (filmbaserad eller instruktörsledd) och antal deltagare.

FÖRSTA HJÄLPEN:


GRUNDUTBILDNING I FÖRSTA HJÄLPEN OCH HJÄRT-LUNGRÄDDNING


HLR-rådets utbildningsmål är att alla i samhället ska kunna HLR, använda en hjärtstartare, åtgärda ett luftvägsstopp samt ge första hjälpen vid livshotande sjukdoms- och olycksfall. Utbildningsmaterialet i första hjälpen har arbetats fram av Svenska rådet för hjärt-lungräddning i samverkan med Svenska livräddningssällskapet och Civilförsvarsförbundet, kursen tar 3,5-4,5 timmar.


Om utbildningen
Det övergripande målet med detta utbildningsprogram i första hjälpen är att rädda liv, förebygga vidare skadeutveckling och möjliggöra återhämtning samt minska smärta och lidande.


Första hjälpen-utbildningen är 3,5-4,5 timmar lång och baseras på internationella riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet publicerade 2021, (erc.edu). Den vilar på en systematisk genomgång av vetenskap, beprövad erfarenhet, och överensstämmer

med akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Sverige.


Svenska HLR-rådet i samverkan med Civilförsvarsförbundet och Svenska Livräddningssällskapet, rekommenderar alla i samhället att årligen utbilda sig i vuxen-HLR och första hjälpen. Det är viktigt att så många som möjligt i samhället kan ge livräddande första hjälpen. Med denna kurs får du såväl handlingsberedskap, ökad motivation och förmåga att agera praktiskt.


Målgrupp
Alla som vill lära sig Första hjälpen och HLR till vuxna


Lärandemål

Efter genomgången kurs ska du kunna:

 • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
 • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
 • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
 • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.


Förkunskaper

 • Inläst kursbok
 • Genomförd webbutbildning i Första hjälpen utbildningsportalen som du hittar via via hlr.nu.


Tidsåtgång
Tidsåtgång 3,5-4,5 timmar.