Truckutbildning

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning.


Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.


Kontakta oss med era önskemål, eller boka direkt!

Branschgemensam standard


Vi utbildar truckförare efter TYAs eller MA-systems utbildningsplaner. 


För att kunna hålla en hög och jämförbar nivå, är branschens stora aktörer, MA-system, Toyota, TYA och UniCarriers, transparenta avseende instruktörsutbildningarnas innehåll och godkänner varandras utbildningar.

Truckutbildningar enligt TLP10


Utbildning är en nödvändighet för alla som använder truckar i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller om det är en heltidssyssla. Våra kurser ger truckföraren de kunskaper som behövs för att köra säkert och minska skador. Vi erbjuder två versioner: klassisk lärobok eller e-lärande genom eTruck. Båda följer TLP10 som är fastställd av arbetsmarknadens parter.


Eftersom outbildade tillfälliga förare står för en stor del av de olyckor som inträffar, gäller kravet på utbildning också dem som kör truck tillfälligt under en kortare period, till exempel sommarvikarier.


Det som menas med ”dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper” är att du ska ha genomgått utbildning med teori och körträning, enligt de riktlinjer, TLP10, som arbetsmarknadens parter har tagit fram. En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om truckens funktion eller gällande säkerhetsregler. Du måste som förare ha god kunskap om truckens användning och manövrering. Vidare ska du känna till gällande trafik- och körregler samt lokala förarinstruktioner.


A-utbildning

Den här kursens syfte är att göra dig till en säker och skicklig förare av bland annat ledstaplare, låglyftande åktruckar samt mindre dragtruckar. Kursen tar upp vad du måste känna till som förare av sådana truckar.


B-utbildning

Behandlar bland annat motviktstruckar, skjutstativtruckar, plocktruckar och trucktyperna i A-utbildningen


C-utbildning

En grund- eller påbyggnadsutbildning, vilket betyder att du kan tidigare gått en B-utbildning enligt TLP2 och nu vill komplettera med en maskin i C-gruppen, eller att du nu ska gå en grundutbildning för till exempel en hjullastare. I C-utbildningen får du lära dig de specialmaskiner som inte ingår i A- eller B-utbildningarna, till exempel hjullastare och grensletruckar.


D-utbildning

Den utbildning du ska gå om du ska köra någon form av drag-/flaktruck eller terminaldragtruck. Liksom C-utbildningen kan den här D-utbildningen vara en påbyggnads- eller grundutbildning.


Grundkurs

En nödvändig utbildning för alla som använder truck i arbetet - oberoende av om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla.
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare.
I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP10 - den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.


Upplägg

Teori med eTruck - Eleverna gör själva hela truckteorin online i sin egen takt med hjälp aveTruck.

Klassisk klassrumsundervisning - två dagars teori med skriftligt prov.


Praktiken - en-tre dagars praktiska övningar med uppkörning beroende på hur många och vilka truckar som eleverna ska köra upp på.
För den praktiska delen används olika trucktyper - motvikts-, skjutstativ- och stödbenstruck.
Efter godkända prov får eleven ett truckförarbevis och utbildningsintyg.


Grundkurser – Truck

Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår. Begär offert. 

Utbildning                              Längd      

Truck A med eTruck              1 dag       

Truck B med eTruck          2 - 3 dagar   

Truck C + D                          2 - 3 dagar


Repetitionskurs

Repetitionskursen är till för dem som redan har gått en grundkurs för truckförare, och som behöver uppdatera sina kunskaper och finslipa sin körteknik.


Upplägg

Kursen baseras på TLP10 och utgör ett koncentrat av vår grundkurs. Samma sak gäller för det utbildningsmaterial som används.

Huvuddelen av kursen ägnas åt en genomgång av de viktigaste teoriavsnitten. Säkerhetsfrågorna intar en central plats. Kursen innehåller teoretiska och praktiska prov. Efter godkända prov får eleven ett utbildningsintyg.


Endast företagsförlagda kurser, kursmaterial ingår. Begär offert.

Utbildning                        Längd   

Truck A med eTruck     1-2 dagar


Webbaserad truckförarutbildning


Begreppet modern pedagogik har fått en ny innebörd. eTruck flyttar fram truckutbildningen längre än vad som gjorts på tio år. Kursen motsvarar morgondagens krav, den är helt internetbaserad (ingen bok krävs) och kraftfullare än någonsin. Du står inför en ny upplevelse.


Alltid med fokus på trucksäkerhet och truckekonomi.


Vi vet vad som krävs. Med eTruck får du truckförare som inte bara kan, utan förstår.
För att svara mot dagens krav måste truckundervisning inte bara effektiviseras – den måste få ett ännu tydligare fokus på säkerhet och ekonomi. Med vårt synsätt blir effekten tydlig. Och hur mycket sparas inte av en olycka som aldrig hände, en skada som aldrig uppstod?

Storytelling när det är som bäst ger kunskap som sitter.


All forskning visar att berättande engagerar. Här blandas det dessutom med fördjupande faktagenomgångar och övningsuppgifter. All text berättas av speaker – bra för de med lässvårigheter och den som är osäker på svenska.
Tillsammans ger det riktig kunskap som sitter.


Effektivare utbildning och mindre frånvaro


eTruck skär ner kostnaden för truckutbildning, samtidigt som det ger en mer individanpassad kurs. Eleven kan använda tider när arbetsbelastningen är låg och utnyttja också kortare pass effektivt. Det ger bättre utbildning samtidigt som frånvaron minskar.

Systemkrav

eTruck lämpar sig bäst för skärmar med en upplösning på minst 1024x768 pixlar. eTruck nås via en webbläsareoch de som för närvarande stöds är de senaste versionerna av Microsoft Edge, Google Chrome, Safari och Firefox.För mobil åtkomst stöds även de senaste versionerna av inbyggda webbläsare för mobila enheter som använder iOS respektive Android.


Internet Explorer bör inte användas för eTruck, då denna webbläsare inte fungerar ihop med eTruck.