ADR

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.


Kontakta oss med era önskemål, eller boka direkt!

Grundutbildning:


 • Lagstiftning, säkerhetsrådgivare
 • Transportsystem
 • Klassificering farligt gods
 • Förpackningar
 • Märkning och etikettering av fordon, containrar
 • Transporthandlingar
 • Lastning, samlastning, lossning, transport
 • Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag
 • Särbestämmelser
 • Praktisk övning av brandsläckning
 • Första Hjälpen L-ABC inkl kemskador
 • Teoriprov

Repetitionsutbildning för ADR-intyg (grund styckegods)


 • Teori och praktik.


Utbildningen är på 2 heldagar

ADR 1.3 utbildning


Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är uppdaterad from juni 2013 enl de nya bestämmelserna!

Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning. Utbildningen anpassar vi efter er verksamhet och dess behov.